Menu Zamknij

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Każdy pracodawca ma obowiązek regularnego opłacania składek na rzecz zatrudnionych pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki służą wypłacie odszkodowania w przypadku, gdy ulegniemy wypadkowi w pracy bądź w drodze do niej. Często zdarza się tak, że wypłacane odszkodowanie z ZUS jest zbyt małe w stosunku do doznanej krzywdy oraz poniesionej w wyniku wypadku szkody. Jako pracownicy mamy prawo dochodzić w takiej sytuacji odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy. Pracodawca może mieć zawartą polisę ubezpieczeniową OC. W takim przypadku to ubezpieczyciel przejmuje obowiązek wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Zdarzają się sytuacje, kiedy to pracodawcy nie posiadają właściwego ubezpieczenia, co skutkuje przeniesieniem obowiązku naprawienia szkody bezpośrednio przez nich. Oznacza to, iż należne odszkodowanie pracodawca jest zobowiązany wypłacić z własnego majątku. Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi w pracy warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Ocenimy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, pomożemy zgłosić szkodę, zgromadzić dokumenty I pozyskać należne odszkodowanie. 

Zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przenalizujemy sprawę, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy ofertę współpracy.