Menu Zamknij

Odszkodowanie za utratę w wypadku osoby bliskiej

Sytuację, w których śmierć ponosi bliska nam osoba są zdecydowanie najbardziej bolesnym doświadczeniem jakie może nas spotkać. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że nic nie będzie w stanie uśmierzyć bólu oraz wypełnić pustki po stracie naszych najbliższych. Z naszej strony oferujemy państwu pełną pomoc, opiekę oraz wsparcie, a także gwarancję uzyskania należytych świadczeń odszkodowawczych, które w minimalnym stopniu będą mogły zrekompensować ból i cierpienie po utracie osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej chociaż częściowo ma zapewnić wewnętrzny spokój, dbając o bezpieczeństwo finansowe w tym niezwykle trudnym okresie. Ma ono na celu złagodzić krzywdy i ułatwić osobom noszącym ból w sercu dostosowanie się do rzeczywistości, która w wyniku doznanej straty uległa znaczącej zmianie.

W praktyce ustalenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej może okazać się bardzo skomplikowane. Z biegiem lat na drodze postępowania sądów utarł się jednak pogląd wskazujący pewne kryteria, jakie ubezpieczyciel powinien uwzględnić, oceniając wymiar doznanej krzywdy. Należą do nich takie czynniki jak: poczucie osamotnienia po śmierci bliskiej osoby, wstrząs psychiczny, rodzaj i charakter więzi łączącej uprawnionych ze zmarłym, rolę osoby zmarłej w rodzinie i jej utrzymaniu, wiek uprawnionego oraz zdolność uprawnionego do zaakceptowania nowej rzeczywistości, a także umiejętność odnalezienia się w niej.

Przesłanką uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby bliskiej oraz stosownego odszkodowania jest posiadanie legitymacji do wystąpienia z tego typu roszczeniem. Uprawnionymi są bez wątpienia najbliżsi członkowie rodziny. W praktyce jednak krąg osób Uprawnionych jest szeroko pojmowany. Należy do niego zaliczyć oprócz dzieci, współmałżonka i rodziców zmarłego, również dziadków i rodzeństwo, a także inne osoby pozostające ze zmarłym w silnych relacjach, np. partnerów życiowych. 

Oferujemy pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń związanych z utratą osoby bliskiej w wyniku:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków w pracy
  • błędów medycznych
  • innych zdarzeń

Zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przenalizujemy sprawę, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy ofertę współpracy.