Menu Zamknij

Uszkodzona nieruchomość

Jeśli na skutek zalania, pożaru lub innych zdarzeń losowych zniszczony został twój  dom, mieszkanie lub inna nieruchomość oraz miałeś zawartą umowę ubezpieczenia swojego mienia lub sprawcą jest podmiot posiadający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w większości przypadków będziesz potrzebował pomocy profesjonalnego, niezależnego rzeczoznawcy oraz wsparcia prawnego. 

W zależności od sytuacji zweryfikujemy czy przyznane dotychczas przez ubezpieczyciela  odszkodowanie zostało w prawidłowy sposób obliczone lub w jaki sposób możesz uzyskać należną Ci kwotę odszkodowanie.

Z doświadczenie wiemy, że Ubezpieczyciele wykorzystują wszelkie możliwe sposoby w celu ograniczenia swojej odpowiedzialności I tym samym pomniejszenia przysługującego odszkodowania

Prześlij do Nas dokumenty uzyskane od ubezpieczyciela (polisę, ogólne warunki ubezpieczenia oraz w przypadku wypłaty kwoty bezspornej decyzję ubezpieczyciela I kosztorys) 

W odpowiedzi poinformujemy Cię, czy istnieją podstawy do dochodzenia wyższej kwoty odszkodowania oraz przedstawimy ofertę współpracy.

Konsultacja jest bezpłatna, możesz jedynie uzyskać dodatkowe pieniądze.