Menu Zamknij

Szkody transportowe

Uszkodzenie, zniszczenie, utrata lub częściowa utrata przewożonego ładunku jak się okazuje w praktyce nie jest jedynym problemem przewoźnika lub spedytora. Samo zgłoszenie szkody wymaga od ubezpieczonego przewoźnika ogromnej wiedzy I poświęconego czasu. W trakcie postępowania likwidacyjnego zakłady ubezpieczeń żądaja od przewoźnika licznych dokumentów I informacji potwierdzających nie tylko sam fakt powstania szkody w przewożonym ładunku, ale także potwierdzających odpowiedzialność przewoźnika za powstanie tej szkody oraz wskazujących na istnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeszcze większe trudności pojawiają się wtedy, gdy przewóz został zlecony przewoźnikowi przez spedytora lub firmę logistyczną, a sam przewoźnik ma zakaz kontaktowania się z właścicielem uszkodzonego ładunku. 

Większość przedsiębiorców z branży transportowej ma polisy Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym, jednak polisy te nie chronią przed wszystkim,  zakres ich ochrony jest bardzo zróżnicowany, a droga od uszkodzenia ładunku do wypłaty odszkodowania z polisy OCP jest długa I zawiła.

W branży transportowej popularne jest przekonanie, że ubezpieczyciel przewoźnika odpowiada za szkodę w ładunku w takim samym zakresie, jak sam przewoźnik. Jednakże w rzeczywistości jest inaczej.

Zajmiemy się obsługą roszczeń I szkód powstałych w trakcie realizacji przewozu międzynarodowego lub krajowego. Ocenimy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, pomożemy zgłosić szkodę, zgromadzić dokumenty I pozyskać należne odszkodowanie. 

Obsługujemy również klientów w języku angielskim oraz rosyjskim,

Zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przenalizujemy sprawę, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy ofertę współpracy.