Menu Zamknij

REGULAMIN strony internetowej claims-kancelaria.pl składa się z:

a) polityki PRYWATNOŚCI
b) polityki „Cookies”

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności strony internetowej http://claims-kancelaria.pl

1. Informacje Podstawowe
Poniższa Polityka Prywatności wskazuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej (Witryny) http://claims-kancelaria.pl w związku z korzystaniem przez nich z usług Claims Kancelaria Prawna Ul. Willowa 28 lok. 1 26-600 Radom za pośrednictwem wskazanej Witryny.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny jest:
Claims Kancelaria Prawna
Ul. Willowa 28 lok. 1
26-600 Radom

3. W związku z dbałością o bezpieczeństwo i poprawność przetwarzania powierzonych nam przez Użytkowników danych osobowych, podejmujemy wszelkie działania mające uchronić je przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Proces przetwarzania danych jest stale kontrolowany pod względem jego zgodności z obecnie obowiązującym prawem.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgód (zawartych w punkcie 13) udzielanych przez Użytkowników, a także w sytuacjach gdy przewidują to przepisy prawa lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Claims Kancelaria Prawna Ul. Willowa 28 lok. 1 26-600 Radom, a Użytkownikiem.

5. Witryna pozyskuje informacje na temat Użytkowników i ich zachowań w wyniku:
a) dobrowolnego wypełniania formularzy zamieszczonych na Witrynie;
b) gromadzenia plików “cookies” (zob. polityka „cookies”).

6. Gromadzone są tylko dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez Użytkowników.

7. Dane osobowe uzupełniane i wysyłane przez Użytkowników w formularzach przetwarzane są w celu wynikającym z określonego formularza, a także w celach wynikających ze zgód wskazanych w punkcie 13.

8. Dane osobowe nie będą udostępniane płatnie bądź nieodpłatnie osobom nieupoważnionym

9. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych umieszczonych przez nich w formularzach, a także do ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

10. W celu zaprzestania przetwarzania danych osobowych konieczne jest wysłanie przez osobę, której dane są przetwarzane na adres biuro@claims-kancelaria.pl wiadomości z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności w związku ze zmianami prawnymi lub rozwojem technologicznym. Zmiany te będą widoczne w niniejszym dokumencie.

12. Na Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Są one niezależne względem strony claims-kancelaria.pl mogą również posiadać niezależne polityki prywatności oraz inne dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych, za których treść nie ponosimy odpowiedzialności.

13. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Claims Kancelaria Prawna Ul. Willowa 28 lok. 1 26-600 Radom poprzez uzupełnienie jakiegokolwiek formularza na Witrynie, jednocześnie wyraża się zgody o następującej treści:
-Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Claims Kancelaria Prawna Ul. Willowa 28 lok. 1 26-600 Radom
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych (lub obsługi zlecenia) przez Claims Kancelaria Prawna Ul. Willowa 28 lok. 1 26-600 Radom i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
-Wyrażam zgodę na używanie przez Claims Kancelaria Prawna Ul. Willowa 28 lok. 1 26-600 Radom telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

14. W razie jakichkolwiek pytań czy uwag dotyczących polityki prywatności – dane kontaktowe można znaleźć na Witrynie w zakładce „Kontakt”.

POLITYKA COOKIES
Polityka cookies strony internetowej http://claims-kancelaria.pl

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1 DEFINICJE
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem claims-kancelaria.pl
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – firma Claims Kancelaria Prawna, prowadząca działalność pod adresem: Willowa 28 lok.1, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9482522367, o nadanym numerze REGON: 369691580, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
2 RODZAJE COOKIES
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3 BEZPIECZEŃSTWO
Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

5 SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
Google Analytics
Facebook

6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

7 WYMAGANIA SERWISU
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.