Menu Zamknij

Odszkodowanie dla osób Poszkodowanych w wyniku potrącenia

Jeżeli jako pieszy lub rowerzysta, zostałeś ranny w wyniku wypadku z udziałem pojazdu mechanicznego, nie musisz udowadniać, że kierowca ponosi winę za zaistniałe zdarzenie.

Zgodnie z przepisami, posiadacz pojazdu odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu lub rowerzyście na zasadzie ryzyka. Powyższe oznacza, że kierowca będzie w większości wypadków odpowiedzialny za zdarzenie. Zwolnienie z odpowiedzialności posiadacza pojazdu z obowiązku naprawienia szkody jest możliwe jedynie w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek: wystąpienia szkody na skutek siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności. Poszkodowany nie musi udowadniać winy kierowcy pojazdu. To kierowca musi udowodnić brak winy powołując się na wyżej wymienione sytuacje.

Jeśli zostałeś ranny w wypadku jako pieszy lub rowerzysta przysługuje Ci z tego tytułu zadośćuczynienie za krzywdę oraz zwrot kosztów np. Leczenia, czy rehabilitacji. 

Odszkodowanie przysługuje również w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał opłaconej polisy OC.  

Ubezpieczyciele doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że określenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdę przerasta możliwości poszkodowanego, który na co dzień nie ma żadnej styczności z prawem I znalazł się w kompletnie nowej sytuacji. Z tego względu bardzo często zaniżają wypłacane kwoty, stawiają przed ofiarą wypadku liczne przeszkody i grają na zwłokę. Osoby korzystające z usług profesjonalnej kancelarii mają o wiele większe szanse na sprawiedliwe zadośćuczynienie.

Pamiętajmy, że wysokie zadośćuczynienie  to szansa na szybszy powrót do zdrowia, które dla Nas wszystkich jest najcenniejsze.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie dochodzenia odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach. Potwierdzeniem są dziesiątki zadowolonych klientów, ustasfakcjonowanych zarówno efektami naszej pracy, jak I jakością obslugi. Oferujemy kompleksową pomoc w zamian za jedną z najbardziej korzystnych stawek na rynku. Nasze honorarium jest ustalane indywidualnie I stanowi ustalony procent od przyznanej przez ubezpieczyciela kwoty. 

Obsługujemy również klientów w języku angielskim oraz rosyjskim

My zajmiemy się wszelkimi formalnościami, Państwo mają zapewniony spokój w powrocie do zdrowia.