Menu Zamknij

OPÓŹNIENIE I ODWOŁANIE LOTU

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z opóźnienia w przewozie lotniczym osób, bagażu lub ładunku. Jednakże, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z opóźnienia, jeśli udowodni, że on sam oraz jego pracownicy i agenci podjęli wszystkie rozsądnie konieczne środki, aby uniknąć szkody, lub że niemożliwe było podjęcie
przez nich takich środków. W przypadku problemów z odmową przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w ramach Sieci NEB-NET (National Enforcement Bodies). NEB-NET jest to sieć organów odpowiedzialnych za wykonywanie postanowień rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Opóźnienie lotu

Przewoźnik lotniczy odpowiada za tzw. długie opóźnienie, tj.:

 • dwie godziny lub więcej w przypadku lotów do 1500 km;
 • trzy godziny lub więcej w przypadku wszystkich lotów wspólnotowych, dłuższych niż 1500 km oraz wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km;
 • cztery godziny lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów (art. 6 rozporządzenia (WE) nr 261/2004).

Dodatkowo pasażerowie otrzymują bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania oraz posiadają prawo do wykonania dwóch rozmów telefonicznych, wysłania dwóch faksów lub e-maili. W przypadku gdy rejs planowany jest na minimum dzień po terminie pierwotnie ustalonego lotu, pasażerom należy się zakwaterowanie w hotelu oraz transport. W sytuacji gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, pasażer może żądać zwrotu, w terminie co najmniej siedmiu dni, pełnego kosztu biletu po cenie, za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży lub za część bądź części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi, związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera. Szczególną uwagę przewoźnik lotniczy powinien zwrócić na pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się, jak i ich osób towarzyszących. Przewoźnik powinien również otoczyć należytą opieką dzieci podróżujące bez dorosłych opiekunów. Trzeba pamiętać, że pomoc ta oferowana jest tylko w przypadku wyżej wymienionych limitów czasowych, w zależności od przedziału ich długości. Jeżeli jednak lot opóźnił się co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianym przez przewoźnika czasie przylotu, pasażerom przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości:Dodatkowo pasażerowie otrzymują bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania oraz posiadają prawo do wykonania dwóch rozmów telefonicznych, wysłania dwóch faksów lub e-maili. W przypadku gdy rejs planowany jest na minimum dzień po terminie pierwotnie ustalonego lotu, pasażerom należy się zakwaterowanie w hotelu oraz transport. W sytuacji gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, pasażer może żądać zwrotu, w terminie co najmniej siedmiu dni, pełnego kosztu biletu po cenie, za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży lub za część bądź części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi, związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera. Szczególną uwagę przewoźnik lotniczy powinien zwrócić na pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się, jak i ich osób towarzyszących. Przewoźnik powinien również otoczyć należytą opieką dzieci podróżujące bez dorosłych opiekunów. Trzeba pamiętać, że pomoc ta oferowana jest tylko w przypadku wyżej wymienionych limitów czasowych, w zależności od przedziału ich długości. Jeżeli jednak lot opóźnił się co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianym przez przewoźnika czasie przylotu, pasażerom przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 km;
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrz wspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;
 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty wyżej wymienione

Jak ustalamy odległość?

Odległość ustalamy na podstawie ostatniego celu lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowanego przylotu, w skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli opóźnienie jest spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi, spowodowanymi siłą wyższą takimi jak np. strajk czy wybuch wulkanu, a których przewoźnik lotniczy nie mógł uniknąć poprzez podjęcie wszystkich racjonalnych środków, odszkodowanie nie przysługuje.

Odwołanie lotu

Odwołania lotów występują z wielu przyczyn, przykładami ich są niedyspozycyjność samolotu czy problemy dotyczące samej załogi. Problemy te powoduje przede wszystkim co raz silniejsza polityka linii lotniczych dotycząca zmniejszania kosztów, poprzez zatrudnianie co raz to mniejszej liczby personelu. Jeżeli dodamy do tego czas przebywania samolotu na pasie startowym, który został rażąco skrócony, może to doprowadzić w konsekwencji do odwołania rejsu. Również lot, który odbywa się wcześniej niż to zaplanowano, nazywamy odwołanym lotem. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji przewoźnik zobligowany jest do świadczenia pomocy pasażerom, w zakresie takim jakim reguluje to unijne rozporządzenie.

Mamy prawo do:

 • Zwrotu kosztów biletu w ciągu siedmiu dni, po cenie za jaką został zakupiony. Zwrot należy się część lub części jeszcze nie odbytej podróży, bądź za część lub
  części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z początkowym planem podróży. Pasażer, może również żądać najwcześniejszego możliwego powrotu do pierwszego miejsca odlotu. Poza zwrotem należności, pasażer może wybrać zmianę planu podróży do docelowego miejsca podróży na porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.
 • Tak samo jak w przypadku opóźnienia pasażerom przysługuje prawo do posiłków i napojów w zależności od czasu oczekiwania. W przypadku zmiany terminu nowego lotu co najmniej o jeden dzień po planowanym starcie odwołanego lotu, pasażerom przysługuje prawo do zakwaterowania jak również do transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegowym.
 • Odszkodowania od przewoźnika lotniczego w zależności od długości lotu. W przypadku lotu do 1500 kilometrów, pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR, powyżej tej odległości do 3500 kilometrów 400 EUR a powyżej 3500 kilometrów pasażerom należy się rekompensata w wysokości 600 EUR.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 • Pasażerowie zostali poinformowani co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu.
 • Zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, uniemożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowanym czasie przylotu.
 • Zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.
 • Przewoźnik wykaże, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Jeżeli Państwa lot został opóźniony warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Ocenimy zakres odpowiedzialności, pomożemy zgłosić szkodę, zgromadzić dokumenty I pozyskać należne odszkodowanie. 

Zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przenalizujemy sprawę, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy ofertę współpracy.