• Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

    Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

 

 

 

Odszkodowanie za utratę osoby bliskiej

Sytuację, w których śmierć ponosi bliska nam osoba są zdecydowanie najbardziej bolesnym doświadczeniem jakie może nas spotkać. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że nic nie będzie w stanie uśmierzyć bólu oraz wypełnić pustki po stracie naszych najbliższych. Z naszej strony oferujemy państwu pełną pomoc, opiekę oraz wsparcie, a także gwarancję uzyskania należytych świadczeń odszkodowawczych, które w minimalnym stopniu będą mogły zrekompensować ból i cierpienie po utracie osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej chociaż częściowo ma zapewnić wewnętrzny spokój, dbając o bezpieczeństwo finansowe w tym niezwykle trudnym okresie. Ma ono na celu złagodzić krzywdy i ułatwić osobom noszącym ból w sercu dostosowanie się do rzeczywistości, która w wyniku doznanej straty uległa znaczącej zmianie.

W praktyce ustalenie wymiaru odszkodowania za śmierć osoby bliskiej może okazać się bardzo skomplikowane. Z biegiem lat na drodze postępowania sądów utarł się jednak pogląd wskazujący pewne kryteria, jakie ubezpieczyciel powinien uwzględnić, oceniając wymiar doznanej krzywdy. Należą do nich takie czynniki jak: poczucie osamotnienia po śmierci bliskiej osoby, wstrząs psychiczny i cierpienia moralne, rodzaj i charakter więzi łączącej uprawnionych ze zmarłym, rolę osoby zmarłej w rodzinie i jej utrzymaniu, wiek uprawnionego oraz zdolność uprawnionego do zaakceptowania nowej rzeczywistości, a także umiejętność odnalezienia się w niej.

Przesłanką uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby bliskiej oraz stosownego odszkodowania jest posiadanie legitymacji do wystąpienia z tego typu roszczeniem. Legitymacje tą posiadają bez wątpienia najbliżsi członkowie rodziny. W praktyce jednak krąg osób Uprawnionych jest szeroko pojmowany. Należy do niego zaliczyć oprócz dzieci, współmałżonka i rodziców zmarłego, również dziadków i rodzeństwo, a także inne osoby pozostające ze zmarłym w silnych relacjach, np. partnerów życiowych. Ponadto, warto zauważyć, iż prawo do zadośćuczynienia nabywa również dziecko poczęte (nasciturus). Należy zaznaczyć, że zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej można otrzymać tylko raz, stąd odpowiednie ustalenie jego wysokości jest bardzo istotne. Ma być to odczuwalna wartość ekonomiczna, a nie jedynie symboliczna kwota pieniężna.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej mają Państwu choć minimalnie zrekompensować szkodę spowodowaną śmiercią osoby bliskiej, co zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. Kto w kontekście tego świadczenia pieniężnego jest osobą bliską? Ustawodawca nie określił takiej definicji, ale orzecznictwo sądowe i publikacje prawnicze stoją na stanowisku, że osobą bliską jest nie tylko osoba spokrewniona, ale także osoba, z którą zmarły utrzymywał silne relacje. Konsekwencją takiej definicji jest szerokie grono osób – krewni, powinowaci, przyjaciele i znajomi. Z tego względu w każdej sprawie sąd indywidualnie podchodzi do sprawy, dokładnie weryfikując relacje pomiędzy zmarłym a osobą domagającą się zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Kancelaria Odszkodowawcza Claims to zespół doświadczonych prawników. Swoją pomocą oraz specjalistyczną wiedzą pragniemy służyć w ramach spraw dotyczących każdego rodzaju szkody. Wiele lat praktyki nauczyło nas, jak postępować z ubezpieczycielem, aby jak najszybciej uzyskać dla Państwa należne odszkodowanie. Na bieżąco monitorujemy postępy w Państwa sprawie, przygotowujemy niezbędne pisma i wnioski, a także współpracujemy z Państwem na zasadzie wzajemnego zaufania, konsultując poszczególne kroki na każdym etapie postępowania.

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń związanych z utratą osoby bliskiej w wyniku:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków w rolnictwie
  • wypadków w pracy
  • błędów medycznych
  • innych zdarzeń.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu jak najwyższych świadczeń tytułem:

  • ODSZKODOWANIA ZA ZNACZNE POGORSZENIE SYTUACJI ŻYCIOWEJ
  • ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA KRZYWDĘ
  • ZWROTU WSZELKICH KOSZTÓW POGRZEBU

Zajmiemy się wszelkimi formalnościami związanymi z postępowaniem przed ubezpieczycielem, gwarantując uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania. Po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia i dokumentacją sprecyzujemy możliwości odszkodowawcze w Państwa sprawie.
Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z darmowej porady prawnej

Odszkodowanie za śmierć bliskiegoodszkodowanie za śmierć osoby bliskiej