• Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

  Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

 

 

 

Odszkodowanie dla rowerzystów

Wiosna i lato to czas aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rower często towarzyszy Państwu w drodze na uczelnię, do pracy czy też podczas weekendowego odpoczynku. Ma to prozdrowotny wpływ dla człowieka, a także pozytywnie oddziałuje na środowisko. Niestety, wraz ze wzrostem liczby osób poruszających się na rowerach, rośnie liczba wypadków drogowych z udziałem cyklistów. W podobnych sytuacjach ogromne znaczenie ma pomoc prawna w celu otrzymania odszkodowania za potrącenie rowerzysty.

Szkoda wyrządzona pieszemu lub rowerzyście ma bezspornie związek z ruchem pojazdu. Jeżeli jako pieszy, doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku wypadku z udziałem pojazdu mechanicznego, nie musimy udowadniać, że kierowca ponosi winę za zaistniałe zdarzenie. Odpowiedzialność jest wówczas ustalana w oparciu o zasadę ryzyka. W celu ustalenia odpowiedzialności należy wykazać wystąpienie wszystkich przesłanek pozytywnych przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek przesłanki negatywnej.

Przesłanki pozytywne:

 • Szkodę wyrządza pojazd.
 • Pojazd znajduje się w ruchu.

Przesłanki negatywne:

 • Szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej
 • Szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego
 • Szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności

Claims Kancelaria Prawna już od wielu lat pomaga Poszkodowanym szybko i sprawnie uzyskać najwyższe odszkodowania. Mając doświadczenie w pracy z ubezpieczycielami, dokładnie wiemy, jakie dokumenty przygotować i przedstawić, a także w jaki sposób postępować, by skutecznie osiągnąć odpowiednią wartość ekonomiczną. Dzięki współpracy z kompetentnymi prawnikami, wspieramy naszych Klientów w obsłudze każdego rodzaju szkody.

Pomagamy osobom Poszkodowanym uzyskać jak najwyższe:

 • zadośćuczynienie za krzywdę w związku z utratą osoby bliskiej
 • zadośćuczynienie za krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia

ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE ZE ZWROTEM:

 • szeroko pojętych kosztów leczenia,
 • kosztów opieki osób trzecich
 • kosztów dojazdów do placówek medycznych
 • utraconych dochodów z każdej formy zatrudnienia
 • kosztów pogrzebu
 • wszelkich innych kosztów pozostających w związku z zaistniałym zdarzeniem

Wysokie odszkodowania komunikacyjne to szansa na szybki powrót do życia sprzed wypadku.

Aby cała procedura przebiegła szybko i sprawnie, warto na miejscu zdarzenia zadbać o niezbędną dokumentację, potwierdzającą istotne okoliczności. Co może okazać się potrzebne podczas domagania się odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania za potrącenie rowerzysty? Ważne będą podstawowe dane sprawcy wypadku – numer rejestracyjny pojazdu, marka i model samochodu, informacje dotyczące firmy ubezpieczeniowej, w której kierowca wykupił ubezpieczenie OC. Jeśli w sprawę została zaangażowana Policja, warto poprosić o notatkę ze zdarzenia.

W przypadku obrażeń fizycznych, które powstały w wyniku wypadku, niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza. Tylko specjalista jest w stanie ocenić ewentualny uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego i ta ocena ma wpływ na wysokość odszkodowania za potrącenie rowerzysty. Dokumentacja medyczna, rachunki za dodatkowe badania, lekarstwa, konsultacje lekarskie czy też rehabilitacja będą doskonałym dowodem kosztów poniesionych w związku z danym zdarzeniem. Z wypadkiem może wiązać się trauma, mająca wpływ na nasze dalsze życie, więc konsultacje psychologiczne oraz inne ewentualne następstwa doznanego urazu mają istotne znaczenie w ocenie konsekwencji wypadku.

Pragniemy, aby otrzymali Państwo odszkodowanie za potrącenie rowerzysty, by choć w minimalnym stopniu zrekompensować Państwu ból i niedogodności związane z wypadkiem na rowerze. Gwarantujemy, że zajmiemy się wszelkimi formalnościami. W tym czasie Państwo mają zapewniony spokój, by wrócić do zdrowia i pełni sił.

Zapraszamy do skorzystania z darmowej porady prawnej. Po zapoznaniu się z okolicznościami wypadku i dokumentacją wyspecjalizowany prawnik określi możliwości odszkodowawcze w Państwa sprawie.

My zajmiemy się wszelkimi formalnościami, Państwo mają zapewniony spokój w powrocie do zdrowia.

 

Odszkodowanie za potrącenie rowerzystyOdszkodowanie za potrącenie rowerzysty