• Odszkodowanie za potrącenie pieszego

  Odszkodowanie za potrącenie pieszego

 

 

 

Odszkodowanie dla osób Poszkodowanych w wyniku potrącenia

Szkoda wyrządzona pieszemu lub rowerzyście ma bezspornie związek z ruchem pojazdu. Jeżeli jako pieszy, doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku wypadku z udziałem pojazdu mechanicznego, nie musimy udowadniać, że kierowca ponosi winę za zaistniałe zdarzenie. Odpowiedzialność jest wówczas ustalana w oparciu o zasadę ryzyka. W celu ustalenia odpowiedzialności należy wykazać wystąpienie wszystkich przesłanek pozytywnych przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek przesłanki negatywnej.

Przesłanki pozytywne:

 • Szkodę wyrządza pojazd.
 • Pojazd znajduje się w ruchu.

Przesłanki negatywne:

 • Szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej
 • Szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego
 • Szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności

Ustalenie wysokości odszkodowania za potrącenie pieszego uzależnione jest od kilku czynników:

 • wielkości uszczerbku na zdrowiu,
 • długości trwania cierpienia fizycznego oraz psychicznego,
 • kosztów i czasu trwania rehabilitacji,
 • wpływu wypadku na sytuację życiową poszkodowanego (utracone dochody),
 • zaistnienia trwałej niezdolności do wykonywania zawodu przez poszkodowanego,
 • oraz innych negatywnych skutków zdarzenia.
 • Jak widać, jeśli chodzi o odszkodowanie za potrącenie pieszego, nie ma uśrednionej kwoty, której można dochodzić. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a należne zadośćuczynienie może wahać się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Zakłady ubezpieczeń doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że określenie tej kwoty przerasta możliwości poszkodowanego, który na co dzień nie ma żadnej styczności z prawem. Z tego względu bardzo często zaniżają wypłacane środki, stawiają przed ofiarą wypadku liczne przeszkody i grają na zwłokę. Osoby korzystające z usług profesjonalnej kancelarii mają o wiele większe szanse na sprawiedliwe zadośćuczynienie, ponieważ prawnicy wiedzą, jak skompletować dokumentację, wykonać prawidłową analizę medyczną oraz przedstawić sprawę w świetle korzystnym dla poszkodowanego. A w przypadku gdy ubezpieczyciel nie wykaże woli wypłacenia odszkodowania za potrącenie pieszego, będą gotowi skierować sprawę do sądu. Warto też zaznaczyć, że ubezpieczyciel odpowiada jedynie do sumy gwarancyjnej, określonej aktualnymi przepisami prawa albo wynikającej z warunków polisy. W momencie gdy sprawca jest nieustalony (np. zbiegł z miejsca wypadku) bądź nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę zadośćuczynienia staje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Aby uzyskać sprawiedliwe i adekwatne odszkodowanie za potrącenie pieszego, należy odpowiednio uzasadnić swoje roszczenia. Nie jest to sprawą łatwą i wymaga doświadczenia oraz wiedzy. Dlatego warto skorzystać z usług naszej kancelarii. Prowadziliśmy z sukcesem wiele spraw, znamy skuteczne techniki negocjacji, dzięki którym będziemy w stanie rzetelnie zająć się Państwa przypadkiem.

Trzeba pamiętać, że możliwość uzyskania odszkodowania za potrącenie pieszego jest niezależna od toczącego się wobec kierującego pojazdem postępowania karnego. Nie muszą Państwo czekać na jego zakończenie, ani na ustalenie winy. W przypadku gdy kierowca był pijany podczas zdarzenia, ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie, ale ma prawo żądać od sprawcy jego zwrotu.

Dzięki nam zyskają Państwo komfort psychiczny oraz kompleksową obsługę prawną, świadczoną przez znakomitych prawników.

Pomagamy osobom Poszkodowanym uzyskać jak najwyższe:

 • zadośćuczynienie za krzywdę w związku z utratą osoby bliskiej
 • zadośćuczynienie za krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia

Odszkodowanie związane ze zwrotem:

 • szeroko pojętych kosztów leczenia,
 • kosztów opieki osób trzecich
 • kosztów dojazdów do placówek medycznych
 • utraconych dochodów z każdej formy zatrudnienia
 • kosztów pogrzebu
 • wszelkich innych kosztów pozostających w związku z zaistniałym zdarzeniem

Wysokie odszkodowania komunikacyjne to szansa na szybki powrót do życia sprzed wypadku. Zapraszamy do skorzystania z darmowej porady prawnej. Po zapoznaniu się z okolicznościami wypadku i dokumentacją wyspecjalizowany prawnik określi możliwości odszkodowawcze w Państwa sprawie.

My zajmiemy się wszelkimi formalnościami, Państwo mają zapewniony spokój w powrocie do zdrowia.

 

Odszkodowanie za potrącenie pieszegoOdszkodowanie za potrącenie pieszego