• Odszkodowanie za błąd medyczny

    Odszkodowanie za błąd medyczny

 

 

 

Odszkodowanie za Błąd Medyczny

Błędy medyczne, naruszenia praw pacjenta to zdarzenia, które bez wątpienia skutkują negatywnymi następstwami w życiu lub zdrowiu naszym lub naszych najbliższych. W szczególności przykry jest fakt, iż spowodowane są przez podmioty (lekarzy, placówki medyczne), do których powinniśmy mieć zaufanie i przekonanie o najwyższej staranności w jakości świadczonych usług medycznych. Jako najczęstsze przypadki stanowiące podstawę roszczeń należy wymienić m.in. zakażenie gronkowcem złocistym, HCV, błędną diagnozę, błąd okołoporodowy, pozostawienie ciała obcego, błędne leczenie stomatologiczne.

Odszkodowanie za błąd medyczny może dotyczyć wielu zaniedbań. Na ogół wyróżnia się kilka rodzajów takich naruszeń, zalicza się do nich błąd: diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny oraz techniczny. Na czym one polegają? Błąd diagnostyczny odnosi się do nieprawidłowej oceny stanu zdrowia pacjenta, a co za tym idzie, postawieniem niewłaściwej diagnozy. To jeden z najczęstszych przypadków występowania o odszkodowanie za błędy lekarskie. Prowadzić może bowiem do rozwoju choroby, a nawet śmierci, której można było zapobiec. Błąd terapeutyczny dotyczy wyboru złej metody leczenia. Nierzadko wiąże się np. z podaniem choremu złych leków, które pogarszają jego stan zdrowia. W przypadku wykrycia przysługuje pacjentowi wypłacenie odszkodowania za błąd medyczny. Błąd organizacyjny z kolei wiąże się zazwyczaj z funkcjonowaniem placówek medycznych, głównie szpitali. Jego przykładem może być sytuacja, gdy brakuje w obiekcie brakuje niezbędnego sprzętu lekarskiego bądź nie ma dostępu do diagnostyki. Błąd techniczny może mieć miejsce podczas zabiegów operacyjnych o wysokim stopniu skomplikowania, w których udział bierze zespół medyczny. Ta forma zaniedbania wynika z niepoprawnej realizacji zaleceń lekarza bądź podjęciu niewłaściwych działań. Każde naruszenie wynikające z powyższych błędów może okazać się podstawą do wystąpienia o przyznanie odszkodowania za błędy lekarskie.

Proces pozyskania takiego odszkodowania nie jest jednak łatwy i wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Rodzina pogrążona w żałobie lub pacjent ze złym stanem zdrowia niekoniecznie mają czas oraz siły, aby podjąć się tego zadania, dlatego też proponujemy Państwu nasze usługi. Odszkodowania za błąd medyczny to dziedzina, w której specjalizujemy się już od wielu lat, dzięki czemu pomogliśmy już dużej liczbie osób.

Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w związku z popełnionym błędem medycznym są nierzadko bardzo skomplikowane i wymagają ogromnej wiedzy i doświadczenia. Należy przy tym zauważyć, iż placówki medyczne są kluczowymi klientami towarzystw ubezpieczeniowych i często stanowisko Ubezpieczyciela jest zgodne z interesem szpitala, wbrew wszelkim okolicznościom działającym na korzyść pacjenta. W naszym Zespole pracują osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń pozostających w związku z nieprawidłowym, niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną, postępowaniem placówek medycznych.

Pomagamy osobom Poszkodowanym w wyniku błędu medycznego uzyskać:

  • zadośćuczynienie za krzywdę w związku z utratą osoby bliskiej
  • zadośćuczynienie za krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia

Odszkodowanie związane ze zwrotem:

  • szeroko pojętych kosztów leczenia,
  • kosztów opieki osób trzecich
  • kosztów dojazdów do placówek medycznych
  • utraconych dochodów z każdej formy zatrudnienia
  • kosztów pogrzebu
  • wszelkich innych kosztów pozostających w związku z zaistniałym zdarzeniem

Zapraszamy do skorzystania z darmowej porady prawnej. Po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia i dokumentacją sprecyzujemy możliwości odszkodowawcze w Państwa sprawie.

My zajmiemy się wszelkimi formalnościami, Państwo mają zapewniony spokój w powrocie do zdrowia.

 

Odszkodowanie za błąd medycznyOdszkodowanie za błąd lekarski