Menu Zamknij

Nasze sukcesy

Zawsze możemy spróbować na własną rękę wystąpić do Ubezpieczyciela o odszkodowanie, obowiązujące prawo nie nakłada na Nas obowiązku skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Na początku może Nam się wydawać, że sprawa jest prosta. W praktyce okazuje się jednak, że postępowanie o odszkodowanie nie jest ani proste ani oczywiste. Konieczna jest szczegółowa analiza okoliczności, dokumentacji oraz, co najważniejsze, odpowiednie zgłoszenie do Ubezpieczyciela z powołaniem precyzyjnego  i skutecznego uzasadnienia prawnego.

Korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zwiększamy swoje szanse na otrzymanie należnego i jednocześnie  najwyższego odszkodowania. Istotną kwestią jest by już od początku sprawą zajęli się eksperci. Takie rozwiązanie może Nam przynieść nie tylko wymierne korzyści w postaci wyższego odszkodowania, ale przede wszystkim zaoszczędzi nasz czas oraz nerwy. Większość z Nas jest nie świadoma jakie prawa Nam przysługują, z jakiego tytułu możemy rościć o odszkodowanie, jak wysokie powinny być kwoty zadośćuczynienia. Jest to normalna sytuacja. Jesteśmy zdania, że każdy z Nas powinien zajmować się tym na czym zna się najlepiej. Ubezpieczyciele zatrudniają armię specjalistów, którzy kreują wizerunek Ubezpieczyciela w sposób jednoznaczny – zawsze możemy liczyć na ich pomoc, profesjonalną obsługę oraz odszkodowanie w sytuacji, gdy spotkało Nas nieszczęście. Niestety, ale większość z Nas ulega takiej retoryce. Prawda jest jednak brutalna. Ubezpieczyciel maksymalizuje swoje zyski przede wszystkim poprzez wypłatę jak najniższych kwot odszkodowań swoim klientom. Na tym polega biznes każdego zakładu ubezpieczeń – zbiera składki, wypłaca jak najmniej, im mniej wypłaci, tym więcej zarabia – nic dodać, nic ująć. Powyższe tezy formułujemy biorąc na siebie pełną odpowiedzialność. Każdy z naszych ekspertów posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, zna praktykę ubezpieczycieli. Oprócz specjalistycznej wiedzy oraz wykształcenia prawniczego  dysponujemy potężnym narzędziem w postaci znajomości funkcjonowania działów likwidacji szkód największych ubezpieczycieli na rynku. Od lat jesteśmy również na bieżąco z orzecznictwem sądowym dotyczącym ubezpieczeń. W razie konieczności nie boimy się wystąpić w imieniu klienta na drogę sądową.

Korzystając z pomocy ekspertów ogólny rachunek jest zawsze na korzyść naszych Klientów. 

Poniżej prezentujemy niektóre sprawę, które prowadziliśmy. Dane klientów zostały zmienione.

Pasażer

 • Urazy wielonarządowe
 • 20% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
 • Sprawa zakończona ugodą na kwotę 95.000 zł.

Poszkodowany brał udział w wypadku komunikacyjnym, podróżując w charakterze pasażera.  Doznał uszczerbku na zdrowiu w postaci urazów wielonarządowych, w tym śledziony oraz wątroby, a także uszkodzenia kręgosłupa. Poszkodowany po okresie rekonwalescencji wrócił do zdrowia. Powierzając Nam sprawę mógł w pełni skupić się na leczeniu oraz rehabilitacji.

Kierowca motocykla

 • Uraz kolana – 8% uszczerbku na zdrowiu
 • Ubezpieczyciel wypłacił Poszkodowanemu 12.000 zł,
  proponując zamknięcie sprawy ugodą w kwocie 14.000 zł.
  Po podjęciu sprawy, odwołaniu oraz wniesieniu szeregu kolejnych roszczeń,
  podjęliśmy negocjacje ugodowe. Sprawę zakończyliśmy ugodą w kwocie łącznej 27.000 zł.

Potrącenie na pasach ze skutkiem śmiertelnym 

Mąż oraz brat naszych klientów został śmiertelnie potrącony na pasach. Sprawę przejęliśmy po innym pełnomocniku, który był bierny po uzyskaniu kwot bezspornych. Domyślamy się, iż przyczyną postawy poprzedniego pełnomocnika było ustalone przez Ubezpieczyciela przyczynienie się Poszkodowanego, który wtargnął na pasy mając czerwone światło oraz wiek (osoba starsza). Po szczegółowej analizie akt sprawy karnej oraz naszej interwencji udało Nam się zmniejszyć rozmiar przyczynienia oraz wnieść nowe roszczenia, które podwoiły początkowo wypłaconą kwotę.

Błąd medyczny

Mąż, ojciec oraz dziadek naszych klientów był ofiarą błędu medycznego, którego dopuścił się jeden z największych szpitali w województwie podkarpackim. Zaznaczamy, że sprawy z tytułu błędów medycznych są bardzo skomplikowane i wymagają dużego doświadczenia oraz ogromnej wiedzy. Walcząc o sprawiedliwość, po przeciwstawnej stronie mieliśmy Ubezpieczyciela, dla którego szpitale są kluczowymi klientami, pełnomocnika szpitala, brokera oraz autorytety medyczne zatrudnione w wymienionej wyżej placówce medycznej, które stały na stanowisku, iż wszystkie procedury były przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Precyzyjnie wskazane zarzuty, odpowiednie uzasadnienie prawne I nieustępliwość doprowadziły do przyjęcia odpowiedzialności przez szpital oraz podjęcia negocjacji ugodowych. Aktualnie walczymy o jak najwyższe kwoty tytułem zadośćuczynienia dla wszystkich Uprawnionych.

Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 

Mama naszej Klientki zginęła w wypadku komunikacyjnym będąc pasażerem. Sprawę prowadziliśmy od początku. Doskonale znając schemat postępowania Ubezpieczyciela, maksymalnie przyspieszyliśmy prowadzone czynności, doprowadziliśmy do przyjęcia odpowiedzialności oraz podjęliśmy negocjacje ugodowe. Pierwsza propozycja Ubezpieczyciela zakończenia sprawy ugodą była dwukrotnie niższa od kwoty, którą udało Nam się wynegocjować kończąc negocjacje.