Menu Zamknij

Odszkodowanie za Błąd Medyczny

Błędy medyczne, naruszenia praw pacjenta to zdarzenia, które bez wątpienia skutkują negatywnymi następstwami w życiu lub zdrowiu naszym lub naszych najbliższych. W szczególności przykry jest fakt, że spowodowane są przez podmioty (lekarzy, placówki medyczne), do których powinniśmy mieć zaufanie i przekonanie o najwyższej staranności w jakości świadczonych usług. Jako najczęstsze przypadki stanowiące podstawę roszczeń należy wymienić m.in. zakażenie gronkowcem złocistym, HCV, błędną diagnozę, błąd okołoporodowy, pozostawienie ciała obcego, błędne leczenie stomatologiczne. 

Odszkodowanie za błąd medyczny może dotyczyć wielu zaniedbań. Na ogół wyróżnia się kilka rodzajów takich naruszeń, zalicza się do nich błąd: diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny oraz techniczny. Na czym polegają? Błąd diagnostyczny odnosi się do nieprawidłowej oceny stanu zdrowia pacjenta, a co za tym idzie, postawieniem niewłaściwej diagnozy. To jeden z najczęstszych przypadków występowania o odszkodowanie za błędy lekarskie. Prowadzić może bowiem do rozwoju choroby, a nawet śmierci, której można było zapobiec. Błąd terapeutyczny dotyczy wyboru złej metody leczenia. Nierzadko wiąże się np. z podaniem choremu złych leków, które pogarszają jego stan zdrowia. Błąd organizacyjny z kolei wiąże się zazwyczaj z funkcjonowaniem placówek medycznych. Jego przykładem może być sytuacja, gdy brakuje w obiekcie niezbędnego sprzętu medycznego bądź nie ma dostępu do diagnostyki. Błąd techniczny może mieć miejsce podczas zabiegów operacyjnych o wysokim stopniu skomplikowania, w których udział bierze zespół medyczny. Ta forma zaniedbania wynika z niepoprawnej realizacji zaleceń lekarza bądź podjęciu niewłaściwych działań. Każde naruszenie wynikające z powyższych błędów może być spodstawą do wystąpienia z roszczeniem do ubezpieczyciela placówki medycznej.

Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w związku z popełnionym błędem medycznym są nierzadko bardzo skomplikowane i wymagają ogromnej wiedzy i doświadczenia. Należy przy tym zauważyć, że placówki medyczne są kluczowymi klientami towarzystw ubezpieczeniowych i często stanowisko Ubezpieczyciela jest zgodne z interesem szpitala, wbrew wszelkim okolicznościom działającym na korzyść pacjenta. 

Nasz Zespół składa się z osób posiadających ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Oferujemy kompleksową pomoc w zamian za jedną z najbardziej korzystnych stawek na rynku. Nasze honorarium jest ustalane indywidualnie I stanowi ustalony procent od przyznanej przez ubezpieczyciela kwoty. 

Zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przenalizujemy sprawę, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy ofertę współpracy.